• Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminów

  Zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w terminach:

  31 lipca 2020 (piątek) w godzinach 12.00 - 14.00

  3 i 4 sierpnia 2020 (poniedziałek i wtorek) w godzinach 8.30 - 14.00

  Odbiór zaświadczeń odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły, posiadanie własnego długopisu).

 • Boisko szkolne

  Boisko szkolne

  Informuję, że w okresie wakacyjnym od 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

  boisko szkolne 

  jest otwarte od poniedziałku do piątku

  w godzinach 08:00 - 18:00

  Istnieje możliwość skorzystania z boiska szkolnego w sobotę

  po wcześniejszym (minimum 2 dniowym) uzgodnieniu telefonicznym terminu.

  42 717 91 90

  Korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania i stosowania się do „Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zepole Szkolno - Przedszkolnym w Grotnikach” oraz do aktualnych obowiązujących procedur obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego.

  Proszę o zapoznanie się z "Regulaminem korzystania z boiska", który znajduje się ponżej.

   

  dyrektor ZSP w Grotnikach

 • INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH NA ROK 2020/2021

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grotnikach  informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione z dotacji podręcznikowej. Będą one wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej i przekazane we wrześniu 2020 r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów w podręczniki do religii  oraz języka niemieckiego tylko w klasach 4, 5 i 6.


  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2020/2021:

  Wykaz_podrecznikow_dotowanych.docx

 • Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021

 • Wakacje 2020

 • Dyżur wakacyjny w przedszkolu

  Przypominamy, że nie później niż do 30 czerwca 2020r. rodzic/opiekun prawny może zgłościć dziecko na dyżur wakacyjny w sierpniu.

  Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych, w okresie wakacji będzie obowiązywała dotychczasowa zasada przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  W związku z powyższym rodzice zgłaszający dziecko na dyżur wakacyjny do przedszkola w terminie do 30 czerwca 2020r. są zobowiązani do zlożenia dokumentów osobiście lub na adres mailowy: zsg.grotniki@poczta.fm skanów lub zdjęć wypełnionych dokumentów (formularze poniżej) w celu zakwalifikowania dziecka do objęcia opieką przedszkolną w okresie dyżuru wakacyjnego.

   Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki w oparciu o możliwości organizacyjne.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Uczniowie lub rodzice uczniów będą odbierać świadectwa szkolne w piątek 26 czerwca 2020 roku według następującego harmonogramu:

  9.00 – klasy 5b i 6

  9.30 – klasy 5a i 7

  10.00 – klasy 2 i 8

  10.30 – klasy  1 i 4

  11.00 – klasa 3

  Uczniowie lub rodzice uczniów będą odbierać świadectwa na boisku szkolnym, a w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych przy wejściu głównym do szkoły. Uczniowie klas ósmych podpisują odbiór świadectwa SWOIMI DŁUGOPISAMI. W dniu 26.06.2020 r. nie będzie zorganizowanego dowozu i odwozu uczniów.

  Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego ustalonego przez GIS w czasie pandemii.

   

 • Nabór elektroniczny 2020 do szkół ponadpodstawowych

  Dnia 15 czerwca 2020 roku zostanie uruchomiona strona dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Na w/w stronę można wejśc klikając na poniższy link:

  Nabór elektroniczny

  Uczniowie i rodzice otrzymali już loginy i hasła dostępu poprzez dziennik elektroniczny Librus. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się poniżej:

  Harmonogram rekrutacji

  UWAGA!!!

  Dnia 9 czerwca 2020 roku godzina 14.00 odbędzie się "Pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez kandydata". Wystarczy wejść na stronę naboru:

  Nabór elektroniczny

  Zachęcamy do udziału w "Pokazie"

 • Egzamin ósmoklasisty

  Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

  16 czerwca 2020 r. (wtorek)

  9:00 - egzamin z języka polskiego

  17 czerwca 2020 r. (środa)

  9:00 - egzamin z matematyki

  18 czerwca 2020 r. (czwartek)

  9:00 - egzamin z języka angielskiego

  Procedura organizacji egzaminów ósmoklsisty w ZSP w Grotnikach:

  Procedura_organizacji_egzaminow_osmoklasisty.pdf

  Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  Zasady przeprowadzania egzaminów

  Link do wytycznych MEN, CKE i GIS dotyczących egzaminów:

  Wytyczne MEN, CKE i GIS

  Link do komunikatów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:

  Komunikaty OKE • DZIEŃ DZIECKA

 • Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

  Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej nastąpi w dniach 22.06 - 24.06.

  Nauczyciele bibliotekarze będą dyżurować w bibliotece  w godzinach:

  22.06. (poniedziałek) - 8:00 - 11:00

  23.06. (wtorek) - 8:00 - 11:00; 15:00 - 17:00

  24.06. (środa) -  8:00 - 11:00, 15:00 - 17:00

  Prosimy, aby w tych godzinach dostarczyć podręczniki i książki, po zapoznaniu się z wytycznymi znajdującymi się tutaj:https://liblink.pl/3avmDFd8Ft

  Przypominam, że oddajemy komplety podręczników, bez zeszytów ćwiczeń.

  Nauczyciele bibliotekarze

 • Boisko szkolne

  Od 8 czerwca 2020 roku czynne jest boisko szkolne w godzinach od 8.00 - 15.00

  Korzystanie z boiska jest możliwe jednak przy spełnieniu poniższych kryteriów:

  - dostęp do obiektu tylko w obecności pracownika szkoły,

  - maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie – 14;

  - boisko czynne w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 do 15.

  Ponadto, w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym, obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  - zachowanie dystansu społecznego,

  - obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

  - weryfikacja uczestników (zgłoszenie liczby osób wchodzących na obiekt w sekretariacie szkoły),

  - brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,

  - korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

 • Procedury COVID

 • Przedszkole nadal zamknięte

  Szanowni Państwo

  Po rozpoznaniu lokalnych potrzeb rodziców skorzystania z opieki przedszkolnej przez ich dzieci oraz restrykcyjnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, samorząd gminy Zgierz podjął decyzję, że na chwilę obecną nie jest możliwe otwarcie tych placówek.

  Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci, ich rodziców, oraz pracowników placówek.

  Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Urzędu Gminy Zgierz - link poniżej

 • Dokumenty rekrutacyjne w postępowaniu uzupełniającym

  Szanowni Państwo

  przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 od 11 maja 2020 r. rozpoczęło się postępowanie uzupełniające do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grotnikach.

  Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola można dostarczyć w następujący sposób:

  - drogą elektroniczną w formie scanów lub fotografii dokumentów na adres

  zsg.grotniki@poczta.fm   

  - skrzynka podawcza, która znajduje się przy wejściu do szkoły

  - korespondencyjnie na adres Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki.

  Druki dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce Rekrutacja.

   

 • Przedłużenie nauki zdalnej i nowy termin egzaminu ósmoklasisty

 • Biblioteka szkolna zaprasza do zabawy

  Narodowa kwarantanna trwa.

   Nauczyciele biblioteki szkolnej zapraszają do zabawy bez wychodzenia z domu.

  Raz w tygodniu (w środę) będziemy ogłaszać w dzienniku elektronicznym Librus zadanie związane z książkami i Waszymi domowymi biblioteczkami.

  Zachęcamy do zabawy nie tylko uczniów, ale również rodziców!

  Zdjęcia, bądź opisy zadania (podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą) prosimy o wysyłanie na adres mtalarekzsp@gmail.com do wtorku  (dnia poprzedzającego ogłoszenie następnego zadania).

  Zachęcamy do Zabawy! Pokażmy bogactwo naszych domowych bibliotek!

   

                                                                                                                      Nauczyciele biblioteki 

                                                                                                                      M. Talarek

                                                                                                                       A. Zimnica

   

   

  Biblioteczki domowe naszych uczniów są bardzo zasobne w unikatowe pozycje książkowe. Znalazły się w nich egzemplarze z roku 1937, 1946, 1949, 1951 i 1954. Najstarszym dziełem jest paryski słownik z roku 1897.

  Dziękujemy A. Sochalskiemu, L. Siemaszkiewicz, N. Krzychowicz, E. Siembidzie, T. Markiewicz, O. Lewandowskiej za udział w zabawie.

  W domowych zasobach naszych uczniów znajdują się rozmaite zakładki: drewniane, papierowe i metalowe. Wszystkie są piękne! Tę kupne i te własnoręcznie zrobione. Dziękujemy za wykonanie zadania T. Sosnowskiemu, A. Sochalskiemu, T. Markiewicz i P. Olczyk.

  Zapraszamy wszyskich uczniów do zabawy!

  Uczniowie naszej szkoły "podróżują" po świecie, sięgając do różnych pozycji pozycji książkowych.Wśród nich są ksiązki podróżniczo-przygodowe, atlasy, mapy, poradniki i przewodniki turystyczne.

  Dziękujemy za coraz większe zainteresowanie zabawą! 

  Zdjęcia do zadania 3 nadesłali: I. Siembida, A. Sochalski, L. Siemaszkiewicz, E. Siembida, N. Krzychowicz, T. Markiewicz, T. Karnicka, M. Bystrońska, P. Olczyk.

  Zapraszamy do dalszej zabawy!

  Jak wzbudzić emocje? Przeczytać książkę! Kiedy poznajemy bohaterów, przeżywamy emocje razem z nimi. Doświadczamy strachu, gniewu, radości, a nawet smutku. Uczniowie naszj szkoły najczęściej wzruszają się się prze lekturach takich jak: "Chłopcy z Placu Broni", Mały Książę", " O psie, który jeździł koleją".

  Dziękujemy za wykonanie zadania 4. 

  Zdjęcia do zadania 4 nadesłali: I. Siembida, A. Sochalski, L. Siemaszkiewicz, E. Siembida, N. Krzychowicz, T. Markiewicz, T. Karnicka, M. Bystrońska, P. Olczyk, P. Wojciechowska, M. Jóźwiak, F. Zawrzykraj.

  Wpisy, dedykacje, autografy autorów podnoszą wartość książek, gdyż są niezwykle rzadko spotykane. Okazuje się, że takich książek u uczniów naszej szkoły jest wiele! Cieszymy się, że Wasze biblioteczki są pełne cennych książek.

  Dziękujemy za udział w zadaniu: A. i H. Solarek, A. Sochalskiemu, A. Siemaszkiewicz, E. Siembida, T. Markiewicz, P. Olczyk, P. Wojciechowskiej, Z. Krakowiak.

  Zadanie 5 było ostatnim wyzwaniem naszej zabawy! Dziękujemy wszytkim, którzy wzięli udział w zabawie bibliotecznej! Zapraszamy do udziału w innych aktywnościach organizowanych przez bibliotekę.

   

  Nauczyciele biblioteki!

 • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone

  Decyzją MEN została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość.

  Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

  W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów – w dniach 21-23 kwietnia 2020 zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

  Link do komunikatu na stronie internetowej MEN

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkole, jako placówka nieferyjna, do 10 kwietnia br. prowadzi swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.- komunikat MEN.

 • KOMUNIKAT!

  Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

  W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

   PRZYPOMINAMY:

  Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

   Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

  Z poważaniem,

  podkom. Magdalena NowackaOficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

strona:

NAGRODA DLA KLASY I W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grotnikach
  95-073 Grotniki,
  ul.Brzozowa 4
 • (42)717 91 90

Galeria zdjęć