Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grotnikach
  95-073 Grotniki,
  ul.Brzozowa 4
 • (42)717 91 90

Sobota 08.08.2020

Sobota 08.08.2020

Statystyka:

liczba odwiedzin: 746637

Projekty

 

W naszej szkole realizowany jest projekt:  „Gmina Zgierz stawia na edukację”

Projekt  wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Gmina Zgierz stawia na edukację” ma na celu podniesienie u uczniów SP w Besiekierzu, SP w Białej, SP w Dąbrówce Wielkiej,  SP w Giecznie, SP w Grotnikach,  SP w Słowiku,  SP w Szczawinie kompetencji kluczowych i wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2020 stworzone zostaną warunki do realizacji powyższego celu poprzez organizację zajęć dodatkowych, a także zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu.

Wartość całkowita projektu wynosi 767 662,56 zł, natomiast kwota dofinansowania 
to 711 662,56 zł.

 

„GMINA NA CZASIE” – „GROTNIKI NA CZASIE”
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grotnikach realizowany jest mikroprojekt  „Grotniki na czasie” w związku z projektem „Gmina na czasie” wdrażanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, OŚ Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Działania projektowe obejmą cykl szkoleń z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych TIK dla mieszkańców gminy Zgierz, zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, narażonych na zagrożenia  w cyberprzestrzeni. Celem projektu jest podniesienie umiejętności, wiedzy i świadomości rodziców w zakresie zwiększania bezpieczeństwa ich dzieci w odniesieniu do nowych form zagrożeń w przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej.
Termin realizacji projektu:  02.12.2019 r.-31.07.2020 r.
Wartość całkowita projektu wynosi 60.143,00 zł., kwota dofinansowania ze środków europejskich to 51.410,24 zł., kwota dofinansowania z budżetu państwa  wynosi 8.732,76 zł  


 

Partnerzy  Witamy na stronie Zespołu

   

   

  Aktualności

  • Zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w terminach:

   31 lipca 2020 (piątek) w godzinach 12.00 - 14.00

   3 i 4 sierpnia 2020 (poniedziałek i wtorek) w godzinach 8.30 - 14.00

   Odbiór zaświadczeń odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły, posiadanie własnego długopisu).

  • Boisko szkolne

   Informuję, że w okresie wakacyjnym od 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

   boisko szkolne

   jest otwarte od poniedziałku do piątku

   w godzinach 08:00 - 18:00

   Istnieje możliwość skorzystania z boiska szkolnego w sobotę

   po wcześniejszym (minimum 2 dniowym) uzgodnieniu telefonicznym terminu.

   42 717 91 90

   Korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania i stosowania się do „Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zepole Szkolno - Przedszkolnym w Grotnikach” oraz do aktualnych obowiązujących procedur obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego.

  • Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grotnikach informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione z dotacji podręcznikowej. Będą one wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej i przekazane we wrześniu 2020 r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów w podręczniki do religii oraz języka niemieckiego tylko w klasach 4, 5 i 6.


   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2020/2021:

   Wykaz_podrecznikow_dotowanych.docx

  • Przypominamy, że nie później niż do 30 czerwca 2020r. rodzic/opiekun prawny może zgłościć dziecko na dyżur wakacyjny w sierpniu.

   Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych, w okresie wakacji będzie obowiązywała dotychczasowa zasada przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Uczniowie lub rodzice uczniów będą odbierać świadectwa szkolne w piątek 26 czerwca 2020 roku według następującego harmonogramu:

   9.00 – klasy 5b i 6

   9.30 – klasy 5a i 7

   10.00 – klasy 2 i 8

   10.30 – klasy 1 i 4

   11.00 – klasa 3

   Uczniowie lub rodzice uczniów będą odbierać świadectwa na boisku szkolnym, a w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych przy wejściu głównym do szkoły. Uczniowie klas ósmych podpisują odbiór świadectwa SWOIMI DŁUGOPISAMI. W dniu 26.06.2020 r. nie będzie zorganizowanego dowozu i odwozu uczniów.

  • Dnia 15 czerwca 2020 roku zostanie uruchomiona strona dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Na w/w stronę można wejśc klikając na poniższy link:

   Nabór elektroniczny

   Uczniowie i rodzice otrzymali już loginy i hasła dostępu poprzez dziennik elektroniczny Librus. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się poniżej:

   Harmonogram rekrutacji

   UWAGA!!!

   Dnia 9 czerwca 2020 roku godzina 14.00 odbędzie się "Pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez kandydata". Wystarczy wejść na stronę naboru:

  • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

   16 czerwca 2020 r. (wtorek)

   9:00 - egzamin z języka polskiego

   17 czerwca 2020 r. (środa)

   9:00 - egzamin z matematyki

   18 czerwca 2020 r. (czwartek)

   9:00 - egzamin z języka angielskiego

   Procedura organizacji egzaminów ósmoklsisty w ZSP w Grotnikach:

   Procedura_organizacji_egzaminow_osmoklasisty.pdf

   Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

   Zasady przeprowadzania egzaminów

   Link do wytycznych MEN, CKE i GIS dotyczących egzaminów:

   Wytyczne MEN, CKE i GIS

   Link do komunikatów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:

  NAGRODA DLA KLASY I W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA NIEPODLEGŁEJ

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grotnikach
   95-073 Grotniki,
   ul.Brzozowa 4
  • (42)717 91 90

  Galeria zdjęć